Skip to content

Onze identiteit

Stichting De IJsselhof  heeft een protestants christelijk karakter. Dit komt tot uitdrukking in de sfeer binnen de woonvorm, de omgang met elkaar en de wijze waarop zorg wordt verleend. De Christelijke grondslag, gebaseerd op de Bijbel, en de Drie formulieren van Enigheid. Deze zal doorklinken in alle facetten van de dienstverlening, van algemene normen en waarden tot specifieke routines.

Wij denken dan aan: Bijbellezen, zingen en/of bidden aan tafel en verder (afhankelijk van individuele wensen van de bewoners) kerkgang en catechisatie, e.d. Van de begeleiders verwachten wij dat zij deze identiteit van harte ondersteunen en er binnen de woonvorm in de begeleiding van onze kinderen een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

 

Kampen
Sprank-RedMatters-AngelaBloemsaatPhotography-11-768x460

Mensvisie

Ieder mens is uniek en beelddrager van God. Ieder mens staat in relatie tot zijn naaste en tot zijn omgeving en zal samen met anderen echt ‘mens’ kunnen zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en als zodanig moeten wij elkaar dienen in liefde. Uitgaande van zo normaal mogelijk burgerschap en zorg van de (kerkelijke) gemeenschap zal ook de gehandicapte mens zoveel mogelijk midden in de samenleving staan en hier een bijdrage aan leveren.

In de diverse projecten staan de zorgverleners dan ook naast mensen. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat God onze Schepper is. Vanuit die gedachte is het leven voor ons heilig. Het dient daarom beschermd te worden en wij mogen niet op eigenmachtige wijze beschikken over het leven van een medemens.

In de erkenning van de Drie-enige God en de gebrokenheid van de schepping, maar ook in de toekomstverwachting van het Koninkrijk Gods en het uiteindelijke herstel van de schepping, zien wij elk mens als volwaardig en uniek, met ieder voor zich eigen talenten.

Zo willen wij werken en dienen, opdat de ander voluit mens mag zijn vanuit zijn of haar unieke eigenheid en geen kopie zal zijn van andermans ideeën of idealen.

Vanuit onze grondslag nemen de Tien Geboden, zoals samengevat in het gebod der liefde, een voorname plaats in. Hiermee is ook gezegd, dat waarden en normen niet vrij zijn, maar vanuit de Bijbel worden bepaald.

Samenwerking

Stichting de IJsselhof is een samenwerking aangegaan met verschillende partijen om de woonverziening te verwijzelijken.

Klik op de afbeelding hiernaast om het artikel te lezen over de mooie samenwerking die wij zijn aangegaan.

Opwegmetdeander.nl

https://www.stichtingsprank.nl

 

Samenwerking Stichting Sprank en Op weg met de ander
Sprank-RedMatters-AngelaBloemsaatPhotography-1-768x460

Bestuur

Voorzitter            : Kees van Eckeveld

Penningmeester : Harm Jan Holtland

Secretaris            : Josta Westerink - Stoter